Ý kiến của tôi về chuyện đánh giá hạnh kiểm

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 1, 2017

Ý kiến của tôi về chuyện đánh giá hạnh kiểm.
Khá ngạc nhiên khi nhiều thầy cô kêu lên nếu bỏ đánh giá hạnh kiểm thì loạn mất. Ôi thế hóa ra đánh giá hạnh kiểm là công cuộc dẹp loạn hay sao.
Ở nước ngoài người ta đâu có cần đánh giá hạnh kiểm.
Xem bình luận cuối bài thì thấy….VN khó khá được. Làm thế nào để cách chức cả phụ huynh lẫn giáo viên đây.
HEHE.