Xin giới thiệu với các bác Paris hoa lệ: Đây là vườn rau & hoa trên balcony của một công dân ở Silicon Valley kiêm Singapore

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 22, 2017

Xin giới thiệu với các bác Paris hoa lệ: Đây là vườn rau & hoa trên balcony của một công dân ở Silicon Valley kiêm Singapore!!!
Vì một Silicon Valley & Singapore có nguồn rau xanh bền vững đề phòng khi chuyển tên thành Venice do ngập lụt thì vẫn còn sống sót!