Xem xong Painted Skin và nhận ra rằng: Tình yêu của một người đàn ông chân chính là luôn bảo vệ người đàn bà mình yêu

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 11, 2016

Xem xong Painted Skin và nhận ra rằng: Tình yêu của một người đàn ông chân chính là luôn bảo vệ người đàn bà mình yêu, không quay lưng dù cả thế giới nói cô ấy là yêu quái. Chứ không phải là nghe lời người khác nói người đàn bà của mình là yêu quái nên vội vã rút dao đâm chết cô ấy để rồi hối hận, rơi nước mắt khóc thương.
Cuộc đời này, may mắn nhất chính là có một bàn tay, dù có chịu hàng ngàn hàng vạn sự tác động của ngoại lực cũng nhất quyết không bao giờ buông tay bạn. Dù có nghe hàng vạn hàng triệu lời hàm oan cũng nhất quyết chỉ tin có mỗi bạn. Đó chẳng phải là phúc phần sao !❤