VỘI GÌ NẮNG QUÁI NGOÀI HIÊN

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 1, 2017

VỘI GÌ NẮNG QUÁI NGOÀI HIÊN
(Hồng Thanh Quang)
Vội gì, nắng quái ngoài hiên,
Môi xinh khép mở nụ hiền cười duyên.
Trái tim ta giống con thuyền,
Em chao sóng mắt nối liền dở dang…
Thôi đừng lần nữa sang ngang,
Nhân sinh chỉ một lỡ làng trăm năm.
Đêm đêm trong giấc mơ lầm,
Tay ai vò nát ánh rằm kết tơ…
Gốc đa xưa có ai chờ
Nâu sồng quyện gió tỏ mờ ái ân.
Tay tiên múa điệu phong trần,
Run run món nợ đồng lần cho nhau…
Cũng đành tôi một mình đau,
Tan mê, nước chảy, chân cầu xanh rêu.
Vội gì, chỉ một lần yêu,
Xin em đốm lửa cùng thiêu cung Thiềm…
(29-12-2016)

warningComments are closed.