Vẫn đi ăn đi chơi bình thường lắc lú suốt ngày mà có mấy triệu bạc hẹn lên hẹn xuống k trả người ta

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 23, 2017

Vẫn đi ăn đi chơi bình thường lắc lú suốt ngày mà có mấy triệu bạc hẹn lên hẹn xuống k trả người ta
Ntin thì hẹn đi hẹn lại 5 7 lần chắc như đinh đóng cột xong ntin hỏi tiền thì bơ luôn k thèm tl
Có ntn thì phải mở cái mồm nói với ngta 1 câu
Làm ơn mắc oán vl
Mang tiếng là anh :)) anh đéo gì sống như lồn !