Turn on và Turn off

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 17, 2017

Turn on và Turn off
turn on: để thức dậy đúng lúc. Để khỏi mất đi những cơ hội vàng về tri thức, trải nghiệm từ bạn bè, từ cộng đồng và từ thế giới internet.
turn off: để ngủ ngon. Tránh xa những nguồn những mối quan hệ độc hại và vô bổ. Cần thời gian cho nuôi dưỡng tái tạo năng lượng cho những việc xứng đáng.
Ai cũng có nút turn-on và turn-off của mình. Bật tắt đúng lúc thì sống vui sống khoẻ. Bật tắt tùm lum thì sống buồn sống mệt.