Tủi hờn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 15, 2017

Tủi hờn!
Đi thi công nhà cho khách tuốt bên quận 7 xong trả tiền này kia các thứ hết, chuẩn bị xách háng đi về ghé vô của hàng tiện lợi dưới chân chung cư người ta mua bịch bánh qui có 14 ngàn mà móc ví ra có 9 ngàn tổng cộng, không đủ tiền trả. Hỏi có được quẹt thẻ không người ta kêu ít quá không cho quẹt, 200 ngàn mới cho quẹt. Đành lòng phải trả lại bịch bánh. Thằng nhỏ đói bụng mà :(( nỡ lòng nào :((
Đã vậy bước ra khỏi cửa hàng chú kia còn chạy tới hỏi:
– con trai ơi có 200 ngàn tiền lẻ không con đổi cho chú!
– 14 ngàn con còn ko có chú à! Với cả, con không phải con trai:(((