Trường Nguyễn Khuyến quận 10

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

Trường Nguyễn Khuyến quận 10, Thành Sing cuối năm “thất thủ”.
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò quả không sai!
P/S: Nguồn tin chỉ để tên trường và địa chỉ ở Q10, không để lý do học sinh quậy nên mình cũng không biết vì sao.
Tính Võ