Trung Bùi gọi điện cho từng người thông báo giúp chị

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Trung Bùi gọi điện cho từng người thông báo giúp chị. Chỉ việc thông báo chuyển thông tin đi dùm là có việc thu mua rác như thế. Trả lương 1 triệu đồng/người để nói đúng câu đó đến các hs, có gì khó quá không mà không làm được? Việc nhờ hiệu trưởng cầm mic nói 1 câu với học sinh đi làm một việc tốt thì bất cứ người thầy có lương tri nào cũng sẽ làm. Sao cả tháng trời không nhờ đợi giờ nghỉ hè rồi mới nói?
Ai làm tình nguyện viên các dự án của mình trước sau gì cũng mua may bán đắt, nội bán cho mạnh thường quân với Friendlist của mình thôi là đủ ăn rồi. Xong sau một thời gian thì không ai còn thời gian để lo việc thiện cho tử tế được nữa. Vậy mới nói, không phải bạn làm được gì, mà làm được bao nhiêu lâu!?