Trời nắng lên rồi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 21, 2017

Trời nắng lên rồi, hẹn 2 ông đối tác lớn này đi cafe trao đổi & bàn bạc công việc buổi sáng! 😉
Năm nay phải làm sao đẩy mạnh mảng kinh doanh đồ âm thanh Karaoke gia đình tại DigiCity lên một tầm cao mới.
Mùa điều hoà đến muộn, nhưng phải bán gấp 2 lần năm ngoái mới sướng được! 2 ông đối tác này mình nói gì cũng vâng, cũng gật, vui phết, hehe!