Tôi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 1, 2017

Tôi – đại diện cho Dân Trí Soft – cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng và tặng 100 triệu nếu tôi nói dối.
1. Dân Trí Soft cam kết tuân thủ chuẩn mực đạo đức kinh doanh của ngành nghề, tôi cam kết.
2. Dân Trí Soft cam kết nói thật và làm thật, tôi cam kết.
3. Dân Trí Soft cam kết không bao giờ chủ động tổ chức các hệ thống hay công cụ để ăn cắp dữ liệu của khách hàng một cách tinh vi, xảo quyệt vì bất cứ mục đích nào, tôi cam kết.
4. Dân Trí Soft cam kết bảo vệ dữ liệu khách hàng trước các đe dọa từ bên ngoài bằng mọi khả năng và nguồn lực đang có, tôi cam kết.
5. Nếu bạn chứng minh Dân Trí Soft chủ động thực hiện hành vi ăn cắp dữ liệu của khách hàng hoặc chủ động tổ chức các hoạt động, tổ chức hệ thống tinh vi cùng với cá nhân hoặc tổ chức thứ ba để ăn cắp dữ liệu khách hàng, tôi sẽ tặng ngay lập tức 100 triệu đồng. Hơn nữa, tôi cho đóng cửa hoạt động kinh doanh của Dân Trí Soft ngay lập tức.
Tôi kêu gọi các doanh nghiệp lớn trong ngành như Seedcom thay vì quanh co từ chối trả lời thẳng thắn về bảo mật dữ liệu khách hàng trước mặt 1.000 thành viên tham dự trong “Diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2017” vừa qua và đang tiếp tục im lặng trong thời gian gần đây, mà là hãy hành động như tôi. Các công ty và CEO hãy cam kết với khách hàng về sự chính trực và tử tế, hãy cử người đại diện có quyền lực cao nhất nói lên lời cam kết trước cộng đồng.
Thêm nữa, tôi có một vài dòng nhắn gửi tới Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam – VECOM, đây là tổ chức được xem là đại diện cho ngành thương mại điện tử Việt Nam, đã ba lần im lặng không trả lời email của tôi. Tập thể lãnh đạo VECOM là những người đứng đầu có trách nhiệm trong cộng đồng về việc bảo vệ sự trong sáng, minh bạch, tử tế của toàn bộ ngành thương mại điện tử. Bảo vệ an toàn dữ liệu của người dùng thương mại điện tử, bảo vệ những công ty chân chính, lên án và ngăn chặn những công ty kinh doanh tà đạo là trách nhiệm đương nhiên, là sứ mạng của VECOM . Tôi mong muốn VECOM hãy hành xử cho đúng mực là một tổ chức đại diện ngành TMĐT VN và vì cộng đồng như chính quý vị đã và đang rao giảng hàng ngày cho lãnh đạo Việt Nam và toàn thể cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử.
Link gốc đầy đủ nôi dung: http://www.caotrunghieu.com/…/toi-dai-dien-cho-dan-tri-soft…

warningComments are closed.