Tôi chỉ up hình thôi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 11, 2017

Tôi chỉ up hình thôi, không nói gì!
LMC
** Ừ mà thôi nói chút:
Có nhiều người nói rằng, ông Thăng đang muốn làm việc để trả lại lỗi cũ. Nhưng giờ thì hết đường.
Nghĩ cũng tội tội cho ông.
Và nghĩ cũng quá tội, quá thương cho đất nước VN. Lận đận cả về thể chế và con người.

Comments

 1. Theo em được biết đã có 7 Phó Ban, bác # là người thứ 8. Khi bị đẩy về đây sợ không có cơ hội để làm trả lại lỗi cũ. Vì trước đó 7 người đã khỏa lấp hết các nhiệm vụ của Ban này.

  1. Nguyễn Bạch Đằng

   Hiểu sai vấn đề!

 2. Đồng ý với anh LMC, tội cho đất nước.

  1. 😕
   .

 3. Nếu áp dụng luật TQ, ai tham nhũn thì thăng Tây Thiên, ko bít còn bao ng làm quan

  1. Nguyễn Bạch Đằng

   Một ngày bạn bắn được 3 triệu người không ?

 4. Nguyễn Phước Huy

  Trong cái câu up hình thôi không nói gì nhưng nó cũng nói lên rất nhìu suy nghĩ mà ai cũng nghĩ…. người Bình Định ai cũng thẳng tính và đất cờ đào thì… em cũng không nói gì … nhưng.. mọi thứ em nghĩ đều có qui luật … sanh lão bệnh tử là qui luật của vạn vật và vũ trụ không có gì là mãi mãi…..

  1. Nguyễn Bạch Đằng

   Nói chuyện bình thường thôi bạn .

 5. Phan Văn Bình

  Sai phạm nghiêm trọng về kinh tế nhưng điều về làm Phó Ban Kinh tế TW! Thật là vi diệu!

  1. Phan Thị Mỹ Hạnh

   Cùng suy nghĩ với mình

 6. Tony Nguyen

  Chú Thăng là cú đấm thép của bác Trọng vào tp HCM. Bây h là bác Nhân ôn hoà vào xoa

  1. Nguyễn Bạch Đằng

   Khiếp! Bạn nguy hiểm phết !

 7. Vẫn thích phong cách của Bác Thăng: mạnh mẽ, quyết liệt, làm đi đôi với nói. Còn việc sai và đúng, thì giống như người làm nhiều sẽ sai nhiều, làm ít sẽ sai ít, không làm chắc chắn không sai. Hãy nhìn vào những điều họ làm được thay vì ngồi tìm những lỗi sai của họ. Hy vọng Bác sẽ tiếp tục thành công trên cương vị mới và quay lại với nhịp chung vào thời gian tới.

  1. Nguyễn Bạch Đằng

   Tôi thích anh !

 8. Tony Nguyen

  Đa tạ, đa tạ

warningComments are closed.