Tôi chỉ up hình thôi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 11, 2017

Tôi chỉ up hình thôi, không nói gì!
LMC
** Ừ mà thôi nói chút:
Có nhiều người nói rằng, ông Thăng đang muốn làm việc để trả lại lỗi cũ. Nhưng giờ thì hết đường.
Nghĩ cũng tội tội cho ông.
Và nghĩ cũng quá tội, quá thương cho đất nước VN. Lận đận cả về thể chế và con người.