Tin Mừng: Hội Hồi Sức Cấp Cứu Việtnam Đã Lên Tiếng Bảo Vệ BS Lương

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 28, 2017

Tin Mừng: Hội Hồi Sức Cấp Cứu Việtnam Đã Lên Tiếng Bảo Vệ BS Lương
========
Sau rất nhiều tiếng nói của các cá nhân, cuối cùng đã có một hội đồng chuyên khoa (Hội Hồi Sức Cấp Cứu Việtnam) lên tiếng để bảo vệ cho BS Lương. Trong văn bản này hội có ghi rõ là “không thuyết phục” và không đủ bằng chứng.
Nói cách khác, yếu tố cấu thành tội “cẩu thả” (negligence) để luận tội BS như tôi đã viết trong bài trên Infonet là không có. Và quan trọng là nếu là những BS khác trong trường hợp tương tự, họ cũng sẽ không làm khác hơn BS Lương. Đây là điều kiện quan trọng để kiện Bác Sĩ tại Mỹ.
Qua việc này cho thấy giới truyền thông và các facebooker có thể ảnh hưởng thế nào đến ngành y tế Việtnam. Câu chuyện cũng cho thấy dùng hội đoàn chuyên viên và lý luận rõ ràng sẽ có sức mạnh hơn rất nhiều những bức “tâm thư” và “quen biết cá nhân”.
Mong rằng câu chuyện BS Lương sẽ có kết quả tốt.
Cảm ơn các bạn PV truyền thông và mọi người đã góp ý, chia xẻ, đưa những thông tin trong ngành và ít ai biết.
#BSwynntran VietMD.net Community
See Translation