Thử bếp từ Âm Steba IK 100 và ấm đun bếp từ ELO Bombee cho khách

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 25, 2017

Thử bếp từ Âm Steba IK 100 và ấm đun bếp từ ELO Bombee cho khách. Lưu ý với khách là với nguồn điện ở quê mùa hè mà ko ổn định (nhất là trong thời gian cao điểm như: buổi chiều tối), thì bếp sẽ báo lỗi E3: đó là ko đủ điện để cho bếp hoạt động. Sẽ thường xuyên nghe tít tít, hiển thị trên màn hình la E3. Nên Nếu sử dụng bếp từ ở quê trong giờ cao điểm thì nên dùng 1 bếp thôi còn đừng dùng 2 bếp cùng lúc sẽ càng làm cho tình trạng nấu nướng gặp khó khăn hơn!