Thơ Ngoc Tuan Tran

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 1, 2017

Thơ Ngoc Tuan Tran
BÀI THƠ THÁNG TƯ
(Tặng em Loan)
Lấy máu nhân dân để làm thơ anh hùng
Cha con bắn vào nhau, anh em một nhà coi nhau là giặc
Tôi thấy thương những bài thơ nước mắt
Bên này bên kia đều mặn như nhau.
Xin ngừng khoét sâu và cứ mãi căm thù
Mở rộng trái tim để hồng hào tổ quốc
Tháng Tư xin đừng bắn pháo hoa, đừng ăn mừng như trước
Nhìn vào mắt em, tôi cúi lạy bạn bè.
Em yêu ơi! Chúng mình cùng thắp hương ở Trường Sơn
Đặt hoa nơi nghĩa trang Biên Hòa
Hãy cùng xiết tay chống giặc thù Phương Bắc
Tiêu diệt bọn quan tham đang cưỡi cổ dân ta.
Tháng Tư, anh không hát tình ca
Bài hát ấy anh dành cho tổ quốc
Cho nhân dân đớn đau, cho bài thơ đang khóc
Tháng tư này mong đừng bắn pháo hoa
(Thơ của Ngoc Tuan Tran)
30/4/2017

warningComments are closed.