Thịt bò này nó mắc gấp 4

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 11, 2016

Thịt bò này nó mắc gấp 4,5 lần thịt bò khác chỉ ở chỗ là thơm thơm đó đó thôi ! Khi ăn vào bụng rồi thì tất cả cũng đều Ỉ… ra thành cục …p hết cả ??? Ai có đủ khả năng tài chánh để ăn thịt bò Nhật ? Cán bộ công chức thường là không thể rồi ! ? Vậy ai ? Tiền bạc lấy ở đâu ra mà có thể ăn ??? Như tui đây chỉ ăn cá vụn rẻ tiền, đậu hũ và rau quả thôi mà cũng thấy quá khỏe mạnh và cũng Quá ( Sùng Súng ) Sung lắm rồi, đây nè !

warningComments are closed.