Thế nào là bạn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

Thế nào là bạn, khi nào ta nên đồng ý?
Facebook có thể ảo nhưng tình bạn vẫn có thật, tương tác vẫn là thật, vui vẻ với nhau dù không gặp mặt cũng có thật.
Thế nên những lời mời kết bạn dưới 2O bạn bè chung sẽ bị xóa hàng loạt kể cả là xinh đẹp và là tài khoản thật, để nhường chỗ cho những người thực sự muốn kết bạn mà không kết bạn được.
Bởi thế nếu thật sự muốn, người đó sẽ inbox hoặc comment xin kết bạn với chúng ta.
Chẳng cần có quá nhiều bạn bè chung, chúng ta cũng sẵn sàng đồng ý khi chỉ cần có một vài mối quan tâm chung, quan điểm chung, đam mê chung là cũng đủ.
Think Different.