THẰNG NÀO OÁNH TAO

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

THẰNG NÀO OÁNH TAO, TAO SẼ ….
1. MỸ: “Tao muốn đánh thằng nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra, tao bao tiền súng!”
2. NATO: “Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó!”
3. NGA: “Thằng nào bật tao, tao cắt dầu lửa!”
4. ISRAEL: “Thằng nào ngấm ngầm muốn đánh tao, tao đánh thằng đó!”
5. NHẬT BẢN: “Thằng nào đánh tao, tao sẽ bảo Mỹ đánh thằng đó. Nếu chúng mày không ngừng tấn công, tao cho Maria Ozawa nghỉ việc!”
6. TRUNG QUỐC: “Thằng nào gần tao, tao đánh thằng đó!”
7. ĐÀI LOAN: “Thằng nào đòi đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó!”
8. NAM HÀN: “Thằng nào định đánh tao, tao tập trận với thằng Mỹ!”
9. BẮC HÀN: “Thằng nào làm tao bực, tao sẽ đánh thằng Nam Hàn!”
10. Berlusconi ( ITALIA ): “Thằng nào oánh tao, tao… ngủ với vợ thằng đó!”
11. SINGAPORE: “Thằng nào đánh tao? ĐM! Chắc không thằng nào rảnh mà đi đánh tao!”
12. IRAQ: “Thằng nào đánh tao thì cứ đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về!”
13. ARAP SAUDI: “Thằng nào đánh tao, tao mua thằng đó!”
14. Bin Laden: “Thằng nào đánh tao, tao khủng bố thằng Mỹ!”
15. Liên Hiệp Quốc: “Tao dán cái mác… vùng cấm bay lên thằng nào, chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!”
16. VIỆT NAM: “Thằng nào oánh tao, tao sẽ ra thông cáo báo chí quan ngại lắmm rồi đi vay nó thật nhiều tiền để … làm đường và xây đường sắt trên cao”

warningComments are closed.