Thăm cảng Boston tiếc cho Bason

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 14, 2017

Thăm cảng Boston tiếc cho Bason. Mình may mắn có dịp thăm quan ụ tàu, xưởng tàu cổ Bason (trước khi bị đập thành Vinhomes) cũng đẹp như thế này. Thậm chí có phần to lớn hoành tráng hơn.
* đi nhiều mình thấy nhiều thành phố trên thế giới hầu hết phát triển giao thương trong quá khứ thường gắn liền với sông hoặc biển. Sau này có phát triển hiện đại, không còn lấy giao thương hàng hoá làm chính nữa. Họ vẫn giữ lại bến cảng, cầu tàu xưa, như một dấu tích và lời tri ân cho quá khứ. Và hầu hết được cải tạo, sử dụng làm nơi tham quan, nhà hàng, không gian sinh hoạt chung rất thú vị.