Tại sao có những người rất giỏi lại sẵn sàng cày cuộc cho 1 công ty nhỏ bé lương ít ỏi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 28, 2017

Tại sao có những người rất giỏi lại sẵn sàng cày cuộc cho 1 công ty nhỏ bé lương ít ỏi
Tại sao có những công ty lương trả cao hơn vẫn k thể có nhân tài?
Nhân sự làm việc kém, kỹ năng công việc không thuần thục dẫn đến hiệu quả kém. Họ muốn được đào tạo. Nhưng đào tạo để thuần thục họ phải làm đi là lại. Nhưng làm đi làm lại họ lại thấy chán. Vậy làm sao?
Tất cả đòi hỏi người làm quản trị cần phải có kỹ năng con người tốt. Mỗi 1 ông sếp sẽ có 1 cách quản trị riêng. Và cách quản trị của họ + nhân cách của người quản trị sẽ tạo thành văn hóa của doanh nghiệp.
Dù là trường phái nhân trị hay pháp trị tất cả đều phải trên nền tản hiểu rõ về cốt lõi của nhu xâu và sự hiệu quả cho mục tiêu của doanh nghiệp.
Nhưng mọi doanh nghiệp luôn cần cả hai, nhân trị và pháp trị.
Kỷ luật và động lực không phải 2 từ trái nghĩa. Nó luôn đi kèm. Tạo ra hiệu quả tối ưu cho nhân sự.

warningComments are closed.