SUY NGẪM

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 1, 2017

SUY NGẪM
Nói lời ngay thẳng chẳng phải nghĩ tiếp để ngụy biện
❎❎❎ Làm việc chân chính sao phải lo lắng để ứng phó
Muốn an tâm tự tại sao lại hành xử + làm việc ngang trái
Muốn kinh doanh bền vững sao không chọn và đi trao giải pháp
Muốn sang giàu hãy cầm nắm phương tiện thay cho công việc
❓❓⁉️ Muốn là người dẫn đầu thì đừng hỏi đã thấy ai làm đâu
Muốn tương lai tươi sáng sao không cố gắng từ hôm nay
Muốn có những gì bạn chưa từng có hãy làm những việc bạn chưa từng làm