Sài Gòn không thiếu những kiến trúc trăm năm thực sự và vẫn còn đẹp đẽ vô cùng

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 26, 2017

Sài Gòn không thiếu những kiến trúc trăm năm thực sự và vẫn còn đẹp đẽ vô cùng.
Không nói gì nhiều, chỉ riêng một kiến trúc ai chưa từng tới SG cũng biết là nhà thờ Đức Bà thôi, hơn 140 năm rồi đó, và có những góc nhà thờ buộc phải rào kín lại vì có các liền anh ưa đánh dấu lãnh thổ cho mùi bốc lên ngạt thở cả trời xanh đó.
Sờ sờ trước mắt đó, sao hổng giữ giùm em cái, chi mà mờ mắt bởi một bài báo chẳng thèm xác thực lấy một tí thông tin rồi gào khóc cứ như đang đi lãnh vietlot thì bị tung xe vại anh chị em quơi.
Cái ni, dân miền Trung em nó kiu bằng: Độ đức giỏa!