Rệp và hắc lào

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 25, 2017

Rệp và hắc lào
Hai món đó sinh viên trước năm 1995 đều được hưởng, ngứa và hôi kinh khủng.
Hôm nay tôi xin kể về rệp.
Nếu chưa no máu, nó mỏng dính, còn khi hút máu no, có thể to gần bằng hạt đõ xanh, còn căng máu và ngã kềnh ra.
Khi nó đói, chạy cực nhanh. Để bắt rệp, sinh viên tắt điện tôi om. Sau đó để độ 30 phút cho chúng bò ra chích đốt người, bật đèn, chúng nháo nhào chạy, túa ra chiếu chăn. Chúng rất tài, ẩn nơi sâu kín. Giết nó, tay nhuê nhợt máu và ngửi tay, cực hôi. Nó chui vào kẽ giường chiếu