Quan điểm của mình rất khác với khái niệm “làm chủ”

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

Quan điểm của mình rất khác với khái niệm “làm chủ”.
Anh phải đóng thuế cho nhà nước (ko có tiền thì dẹp cty), trả tiền thuê nhân viên (ko trả lương chúng nó chửi cho, mà trả thì vẫn bị chửi), trước khách hàng anh là người phục vụ (ngàn lần tốt ko ai nhớ, 1 lần bại chẳng ai tha). Vậy nghĩ xem anh có đang là chủ?
Mình là người làm thuê, nhưng mình được làm cái mình muốn, cho bản thân, cho công ty và cho khách hàng. Vậy mình có là người đầy tớ của nhân dân?
Chủ theo mình là chủ động, chủ ý, chủ quyết. Người được làm theo ý mình mới là người làm chủ, còn tất cả mọi hình thức bị động làm kinh tế đều là Culi hết, không phân biệt chủ-tớ.