Quả thật đúng như lời phán xét của thiên ha:̣ ” Ồ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 27, 2017

Quả thật đúng như lời phán xét của thiên ha:̣ ” Ồ…! Nếu không nói có ai bảo là câm đâu!”
Một đại biểu cho người dân đứng lên phát biểu để xây dựng luật mà đếch hiểu chút gì về kiến thức xã hội thì nước non mẹ gì!
Khai thông chút hiểu biết cho bạ̀ nhá:
Tội “bất trung”, “đại nghịch” vốn là khái niệm mà giới vua chúa ngày xưa áp đặt để trừng trị những người có tư tưởng, hành động chống lại sự cai trị chuyên chế của họ.
Bà đang đánh tráo khái niệm sự cai trị của giới vua chúa phong kiến xưa bằng “tội xâm phạm an ninh quốc gia”. Xin thưa, lối đánh tráo này thô thiển, dị hợm quá xá bà ạ. Nó cho thấy trình độ nhận thức của bà thuộc tầm … con vịt. Và tầm phá phách luật lệ, đạo lý của bà hơi bị cao.
Thời này là thời nào rồi mà bà còn đánh đồng “An ninh quốc gia” là ngôi vị của kẻ cầm quyền nhỉ?
Hay bà đang cố tình ngu dân để những người như bà yên ổn ngồi ở cái ghế nghị vịt?
Nguồn Uyên Thảo Trần Lê.

warningComments are closed.