Pr sản phẩm có rất nhiều cách

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 25, 2017

Pr sản phẩm có rất nhiều cách
Nhưng riêng mình chọn cách để sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng , sd, cảm nhận và cho phản hồi , trong đó có cái tốt và có cả cái chưa thật sự hoàn thiện 100% , nhưng tôi thích cách đó lắng nghe và cải tiến em ấy trở nên hoàn thiện !
1 Sp đưa ra thị trường tối thiểu 6 tháng mới thật sự là ổn định 1 cách đúng đắn, tôi k vội dùng tiền để quảng cáo em ấy quá sự thật lên rồi người tiêu dùng k chấp nhận cũng như không …
Tới thời điểm này GLAMORE chính thức tiếp cận thị trường MP theo cách hoàn toàn khác 1 chắc 1 , khách cứ sd 1 bộ là y như rằng bà con dòng Họ kéo nhau xài theo hết đó mới là cái mà tôi đang muốn hướng tới cho em ấy ….miệng truyền miệng và em ấy chiếm lĩnh lòng tin của khách bằng CHẤT LƯỢNG chứ k bằng Quảng Cáo quá sự thật ☺️
Và sắp tới tháng 9-10 ….Chờ Xem !!

warningComments are closed.