Ôi hay quá hàng hoá đã tắc nghẽn rồi sáng ngày ra cái Messenger FB lại còn bị điên kg thể vào đc xong xoá đi down lại thì đến lượt mạng bị điên rốt cục giờ kg có Messenger mà dùng ôi thế là như nào đây muốn nổi điên thật sự thôi tôi chết lâm sàng đây chết tới khi nào có hàng để bán thì sẽ vùng lên sống dậy thiệt chứ đầu căng như dây đàn còn bao việc cao xanh ơi bởi vậy nên viết stt kg có chấm phẩy gì đâu nhé vì đã chính thức phát điên rồi ba chấm ba chấm chấm than

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 13, 2017

Ôi hay quá hàng hoá đã tắc nghẽn rồi sáng ngày ra cái Messenger FB lại còn bị điên kg thể vào đc xong xoá đi down lại thì đến lượt mạng bị điên rốt cục giờ kg có Messenger mà dùng ôi thế là như nào đây muốn nổi điên thật sự thôi tôi chết lâm sàng đây chết tới khi nào có hàng để bán thì sẽ vùng lên sống dậy thiệt chứ đầu căng như dây đàn còn bao việc cao xanh ơi bởi vậy nên viết stt kg có chấm phẩy gì đâu nhé vì đã chính thức phát điên rồi ba chấm ba chấm chấm than
See Translation