NHIỆM VỤ MÀ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

NHIỆM VỤ MÀ
( đọc xong mà cứ nghèn nghẹn… Đắng ngắt cổ họng..)
1. Ngày 6/5, nghi can cướp ngân hàng ở Trà Vinh bị tóm. Lập tức, 3 cơ quan thưởng và hứa thưởng ban chuyên án 140 triệu xèng. Còn chưa thưởng, chưa biết.
2. Trước đó 8 ngày, sáng 29/4, anh phu đường sắt đi tuần, phát hiện đường ray bị gãy rời, kịp cấp báo để đơn vị thay đoạn ray đã gãy. Nhờ vậy, đoàn tàu Hải Phòng 1, kéo 14 toa rầm rập qua địa phận Hải Dương an toàn tuyệt đối. Hơn 1.100 hành khách vẫn mải mê vào điện thoại, không hề biết, nhờ tay phu đường mà họ vừa thoát 1 thảm họa có thể rất kinh hoàng.
3. Khi phỏng vấn, tôi hỏi, anh phu đường tên Hưởng cười nhe hàm răng vàng: ngành dọc động viên tí tẹo rồi. Còn địa phương thì không. Nhưng không vấn đề gì. Quan trọng là an toàn. Nếu em không phát hiện, đoàn tàu có mệnh hệ gì, nhẽ chỉ có chết em mới chuộc được tội. Nhiệm vụ mà!
4. Ừ, thì nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ nào cũng cao cả. Cứu 14 toa tàu với hơn 1.100 hành khách, hay bắt được 1 thằng cướp, đều cao cả. Nhưng nhẽ ra, khen thưởng cũng cần cao cả và bình đẳng, thì hơn. Nhỉ?