NGUYỄN ĐỨC THÀNH

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 3, 2017

NGUYỄN ĐỨC THÀNH
ở Đại Học Quốc gia Hà Nội,có ai mất dạy hơn anh?
Chúng tôi ra đi chống Mỹ cứu nước với tất cả tình yêu cuộc sống ,với cả trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương,đất nước:
“Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vinh gì hơn bằng người lính đi đầu”
Vậy sao anh dám xạo ngôn chê chúng tôi là người ngu ngốc không biết gì ?
Xin các anh lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội xem lại trách nhiệm lãnh đạo của mình,sao lại để một cán bộ của trường xúc phạm thương binh liệt sĩ?
See Translation