Ngày xưa

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

Ngày xưa, toàn dân nước Nam ngàn năm Bắc thuộc nhưng không bị đồng hóa.
Ngày nay, dù không còn Bắc thuộc nhưng hầu hết xấp nhỏ người miền Nam đang bị đồng hóa hết rồi
Đi quán, đi siêu thị, đi coi phim, đi mua đồ, đi dạo, toàn nghe những từ : Ôi vãi. Ôi địt mẹ, đéo, xéo, và còn nhiều lắm …
Những từ thuần Nam như: “chèn đéc cơi,mèn ơi, trời quơi, ta nói…, ầy dui, dậy hén, nhớ đó nhen, qua truông, nói nào ngai, tổ cha mày, lãng dang chưa, trớt quớt, lãng ồ, đi dìa đi mần…” bản chất đúng là quê mùa thì nay càng trở nên bị lãng quên.
Giờ đi karaoke với xấp nhỏ mà bấm Sa Mưa Giông hát chắc tụi nó cười, à tụi nhỏ giờ nó hay nói “cười SML” là sao ta ?
Trời ơi, Anh Nờ yêu miền Lục Tỉnh, Anh Nờ yêu tiếng nói quê mùa của xứ này, trả lại “Con cá Gô bỏ dô Gổ kêu gồ gồ” cho Anh Nờ đi mà
See Translation