NAM VÔ TỬU NHƯ KỲ VÔ PHONG

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 17, 2017

NAM VÔ TỬU NHƯ KỲ VÔ PHONG . Đàn ông không có rượu thì như cờ không có gió ! Ui cha , bậc nữ nhi như mình mà lạm bàn về rượu hẳn không giống ai , thôi thì , cứ không giống ai một bữa . Chỉ biết quê mình trứ danh với rượu thuốc Minh Mạng , thứ rượu mà ông uống bà khen , nhưng cũng cảnh báo rằng , ăn theo giáo dục với bằng giả , y tế với thuốc giả , công thương với hàng giả thì Minh Mạng cũng giả tuốt , uống vào không khéo sẽ liệt ….. giường . Mình không có đuọc cái may mắn uống rượu hợp cẩn giao bôi nhưng tình vợ chồng vẫn nồng thắm , nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ quên đuọc hương vị rượu nếp ngọt ngào mà mạ mình đã làm riêng cho mình để uống những ngày sau sinh . Nhớ thời Tam quốc , ba anh em Lưu Bị đã uống rượu vườn đào , cắt máu ăn thề . Anh ruột mình , bắt chước , cũng cắt máu ăn thề với người bạn than lúc cả hai mới 13 tuổi. Rượu để kết nối tình bạn như miếng trầu là đầu câu chuyện . Chợt nhớ bài hát : buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn , buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say ! Buồn. Uống rượu để giải sầu . Vui . Uống rượu để chia vui ! Có người mượn rượu để chửi đời , có người mượn rượu để quên đời , thất tình không có gì tuyệt bang uống rượu. Nghe đồn rượu Cordon Bleu ngon lắm , muốn nếm thử một lần . Một lần thôi . Một lần thôi . Nếu có mời tôi thì mời tôi bây giờ Đừng để ngày mai tôi chết rồi ân hận !