Mẹ là cháu Quan Phủ Hà Đông

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 7, 2017

Mẹ là cháu Quan Phủ Hà Đông , là con gái nhà đại tư sản dệt kim ” Mùa Đông ” nói với Khải rằng : Này phở ” Ông Khải ” mà không có húng Láng , nước không nóng và thanh , thịt bò không thơm và mềm , bánh phở không dai THÌ ĐỪNG BÁN PHỞ NỮA . ( Khải nghe Mẹ nói xong thì chợt nghĩ sao có Người đâu mà đanh đá thế cơ chứ 🙂 🙂 🙂 ) .
P/s đang chụp hình quảng cáo cho phở thì Mẹ đi ngang qua.