Lần nào vào đây rút tiền cũng phải trầm trồ vì nó đẹp

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 25, 2017

Lần nào vào đây rút tiền cũng phải trầm trồ vì nó đẹp. Đẹp thật. Bước vào trong lại sạch bong điều hòa mát lạnh nữa.
Chưa cần biết chất lượng dịch vụ ra sao nhưng ở vị trí 1 khách hàng nhìn thấy thế này là mê là muốn trải nghiệm dịch vụ rồi. Làm branding hình ảnh quá tốt
P/s: cả S7 edge của mình chụp ảnh thiếu sáng cũng vãi nữa.