Là một nhà tổ chức chuyên nghiệp nhưng mình cũng phải học thêm sự ân cần và chu đáo của anh Pham Huy Can

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 28, 2017

Là một nhà tổ chức chuyên nghiệp nhưng mình cũng phải học thêm sự ân cần và chu đáo của anh Pham Huy Can. Sự băn khoăn khủng khiếp khi không có mặt kịp show diễn! Ngoài cái đẹp và lung linh làm khách mời trên cả hài lòng thì sự ấm áp sẽ còn đọng lại hơn thế!
#JWMariott Phú Quốc đẹp lắm luôn!
Bộ sưu tập #lifeincolor cũng tuyệt vời