KỊCH ĐỜI

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 16, 2017

KỊCH ĐỜI . Hôm nay mình đọc tin ở FB anh bạn , anh viết : đời như một vở kịch . Mình lại nghĩ , đời là một vở kịch . NHƯ chỉ sự so sánh . LÀ chỉ sự khẳng định . Như em học trò khi nghe con than học khổ , bụng bực bội lắm , ấy vậy mà phải nhỏ nhẹ với con : gắng đi con , càng lớn thì bài phải khó chứ . Rồi em tự hỏi , ủa mình hai mặt tự khi nào ? Nhớ hồi còn chồng , khi bất đồng ý kiến về vấn đề gì , lúc nào mình cũng nhịn ,chịu phần thua trước , mình cũng hai mặt ư ?mình đóng kịch ư ? Nhiều người , nhiều người lắm nói mình DẠI , mình DẠI ? Ừ , mình dại , mình dại để mua sự êm ấm . Bởi mình biet , một sự nhịn , chín sự lành . Vả lại , cuộc đời , đâu phải chuyện gì cũng thố lộ , cũng tâm tình . Có những chuyện mà sống để bụng , chết mang theo . Có những chuyện mình biết nhưng không thể tranh cãi , ngay cả với người thân thương . Mình đã từng nói với con trai , có những chuyện mẹ dấu con không có nghĩa mẹ dối con , nhưng chưa phải lúc để nói . Lắm kẻ ra đường túi không co 1 xu mà lúc nào cũng , mày râu nhẵn nhụi , áo quần bảnh bao . ĐỜI CÓ LÀ VỞ KỊCH KHÔNG ?