KHẨU PHẬT TÂM XÀ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 9, 2016

KHẨU PHẬT TÂM XÀ !
Thích tử này chỉ là hạng con NON, hạng nhỏ xíu so với Đatlailatma. Đatlailama đi buôn nếu thành công thì về làm Vua ( buôn Vua ). Còn người này buôn thép ( buôn kim loại ). Tội nghiệp cho Phật tổ Như Lai của thế gian quá rồi ! Vì Phật lại từ bỏ ĐƯỢC tất cả mọi thứ Vật Chất để sống một cuộc đời nghèo nàn…. với giải thoát, với Niết bàn ! Thế mà mấy con của Phật như cha này bày đặt lên giọng ma mị nói nhăng nói cuội… còn dám nói Pháp, nói Phật nữa chứ ! Cha kia thì lại cho mình là Phật sống ! Ôi ! Đạo Phật là gì hỉ ? Là đạo bỏ tham, bỏ sân, bỏ si ! Thế mà hai cha này có cách nghĩ, cách nói năng, cách làm và cách sống THAM LAM như loài Quỷ vậy !?
Nếu làm vua, buôn Vua là Khôn, là SƯỚNG và nếu làm thép, buôn thép, buôn vàng ngọc cũng là Khôn, là SƯỚNG ! Thì đức Phật tổ như lai, vị sáng lập ra đạo Phật của thế gian đã ở lại trong 4 lâu đài với một đàn thê thiếp….của mình rồi !? Ậy ! Phật tử kia nói ; Ngu gì không làm thép. Phật sống ở bên Tây Tạng kia cũng nói ; Ngu gì không làm vua. Bao nhiêu đây cũng đã đủ dư, để hiểu ngay rằng, đó chính là những ” Con Quỷ Khoác Áo Thầy Tu”, chứ ai vô nữa ! Phải không ???

warningComments are closed.