Kể từ ngày gọi là có chút ” Tự do báo chí ” và ” Đỡ bị kiểm duyệt ” hơn trước là bắt đầu các thông tin cực kỳ nhiễu loạn

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time September 11, 2016

Kể từ ngày gọi là có chút ” Tự do báo chí ” và ” Đỡ bị kiểm duyệt ” hơn trước là bắt đầu các thông tin cực kỳ nhiễu loạn. Hạn chế việc kiểm duyệt và tự do báo chí là phù hợp với thực tế theo xu hướng chung của thế giới, bên cạnh đó là sự cẩu thả của một số tờ báo trong việc đăng tin và đưa tin tới bạn đọc cũng như gây ra nhiều sự lầm lẫn cho xã hội.
Ngoài các phóng viên chính của báo, mọi tờ báo, cả truyền hình đều có cộng tác viên ở mọi nơi, nhưng thông tin tới bạn đọc không được chính xác cho lắm. Đôi khi đưa tin một cách phiến diện, thiếu khách quan và không trung thực.
Điều đó thể hiện việc không chuyên nghiệp và cực kỳ đói thông tin của nhiều tờ báo ( kể cả nhiều tờ có tiếng ). Ai cũng biết ” Báo chí ” ” Truyền hình, truyền thông ” cũng là một chiến trường khốc liệt, rủi ro cao không kém, rủi ro và đôi khi nguy hiểm tới tính mạng của bản thân, ảnh hưởng tới đời sống gia đình. Song việc đưa tin một chiều, cho đăng bừa để đủ bài sẽ gây ra một sự tổn hại lớn cho nhiều sự việc cụ thể, gây hoang mang trong xã hội.
Sự việc ” Xe khách đâm đít xe tải ” là một trong ít những vụ mà báo chí, truyền thông góp phần đẩy sự việc lên tới cao trào…..
P/S: Tâm phục cả cách xử lý của bác tài xe khách và xe tải..!