#juliababy says papa❤️

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 13, 2017

#juliababy says papa❤️
Là phụ nữ mang nặng đẻ đau hạnh phúc nhất là khi có được 1 đứa con nhưng oan nghiệt nhất cũng là lúc con toàn giống papa, con iu papa hơn mama và những từ đầu đời con nói cũng là PaPa
Có ai hiểu được lòng tôi
#Momdiary #babytalk #9m13d