Hôm qua thì nghe 1 bạn nữ xem phim Apes (gọi ngắn gọn vậy nhé) la lên trong rạp là chời ơi nhìn biết khỉ giả bộ rồi

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time July 22, 2017

Hôm qua thì nghe 1 bạn nữ xem phim Apes (gọi ngắn gọn vậy nhé) la lên trong rạp là chời ơi nhìn biết khỉ giả bộ rồi. Dạ Châu không cần nhìn Châu cũng biết khỉ giả đó bạn ơi duyên dáng duyên dáng hơn đi nào hay về thời tiền sử bắt khỉ thật về đóng cho bạn xem nhé.
Hôm nay 1 stt lướt qua tim Châu đau nhói khôn nguôi là R.I.P Linkin Park. Bạn ơi bạn ơi Châu không nghe nhạc Châu không biết anh ấy nhưng Châu biết Linkin Park là 1 band đó.
Vị tha vị tha đi nào Châu. =.=
See Translation