Hôm nay ngày 25/3 bố mình là Ông Nguyễn Đăng Hùng facebook: Dang Hung Đã trao tận tay số tiền 2

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 26, 2017

Hôm nay ngày 25/3 bố mình là Ông Nguyễn Đăng Hùng facebook: Dang Hung Đã trao tận tay số tiền 2,7 triệu cho vợ chồng anh An- Dung ở Xóm Yên Lạc. Trong đó 2.4 triệu là tiền quyên góp ủng hộ của hội đồng Hương Quang Lộc tại Sài Gòn và 300 ngàn đồng là của anh Nguyễn Đăng Huy ở Yên Lạc đã chuyển khoản cho mình trước.
Riêng 500.000đ của anh Nguyễn Đăng THái đã ủng hộ sẻ được anh Thái chuyển khoản vào số tài khoản của vợ chồng anh An- Dung sau.
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi người <3