Hồi trước có anh CA “giơ cao chân” khiến cho 2 người chạy xe máy ngược chiều bị ngã thì không sao cả

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 22, 2017

Hồi trước có anh CA “giơ cao chân” khiến cho 2 người chạy xe máy ngược chiều bị ngã thì không sao cả.
Giờ vụ này sẽ xử anh tài xế Mai Linh như thế nào đây? Thằng này không chỉ giật đồ mà còn chạy ngược chiều nữa.
Và theo các anh CA thì làm sao để bắt cướp trong trường hợp này? Hay thôi cứ để nó chạy rồi báo CA giải quyết sau?
http://news.zing.vn/neu-tai-xe-tong-chet-ten-cuop-co-the-ph…