HỌC BỔNG CHO DU HỌC SINH ĐANG HỌC ĐẠI HỌC TẠI MỸ

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 18, 2017

HỌC BỔNG CHO DU HỌC SINH ĐANG HỌC ĐẠI HỌC TẠI MỸ
Năm ngoái qua 1 bạn sinh viên Harvard trong cộng đồng của GPA nộp hồ sơ (tất nhiên là bạn ấy được nhận vì bạn ấy quá xuất sắc!) mà Hiền biết tới chương trình này. Các em du học sinh Việt Nam đang học đại học tại Mỹ nên tham khảo và nộp đơn. Một cơ hội tuyệt vời để nâng cao kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, tích luỹ trải nghiệm và xây dựng quan hệ.