Hoà đang rảnh

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 4, 2017

Hoà đang rảnh. Ưu tiên 5 bạn thực sự có máu kinh doanh và đang muốn bứt phá , không muốn phụ thuộc vào gia đình. Muốn trở thành người phụ nữ độc lập hiện đại!!
Cmt Hoà sẽ chọn 5 bạn duy nhất dẫn dắt từ A-Z và đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn bán hàng. Giúp cho các bạn có sự thay đổi trong cuộc sông. ✌️️✌️️✌️️