Hai phía nỗi đau

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 1, 2017

Hai phía nỗi đau, cảm ơn bác sĩ Xuân Sơn Võ
Ai cũng hiểu rằng người nhà bệnh nhân thật đau đớn khi mất người thân. Nhưng ít người biết rằng, mỗi sự cố y khoa là một lần người thầy thuốc phải chịu đựng, phải cố gắng nuốt nước mắt để vượt qua.
Nếu những câu trách móc của người nhà bệnh nhân bị biến chứng như ngọn roi quất vào tâm can của người thầy thuốc, thì sự lặng im, cam chịu, thậm chí những thể hiện thông cảm với người thầy thuốc của họ, như những bàn tay bóp chặt trái tim người thầy thuốc. Chỉ cần một lần rơi vào cảnh ấy, không thầy thuốc nào có thể quên được.