Em nó bảo: muốn làm hot girl thì điều đầu tiên là phải có trên 1000 like và 100 comment khen xinh đẹp

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time August 26, 2017

Em nó bảo: muốn làm hot girl thì điều đầu tiên là phải có trên 1000 like và 100 comment khen xinh đẹp.
Mình cãi: girl là dưới 20 or 30? nếu tính thứ bậc tuổi tác thì phải là tỉ lệ nghịch dần đều và mỗi năm tính lùi 100 like nhé.
đấy, bà con đi qua cho mình 1 like để chúng nó bình bầu là hot women.
Lâu lắm không có ai khen xinh.
(há há, xin like)