E là cô gái Thanh Hà

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time June 4, 2017

E là cô gái Thanh Hà- Quê hương của vải. Nóng dư này ngồi điều hòa còn mệt . Vậy mà quê e mọi ng phải lao ra vườn bẻ vải dưới cái nắng thiêu đốt và khắc nghiệt hơn 40 độ. Gặp côn trùng, bọ xít ong ve khỏi phải nói!
Vải vườn nhà. Nhà e có mấy tấn vải đã chín rộ. Ai ăn đăng ký vs iem!
Khu vực tp Hải Dương đăng ký từ 5kg trở lên. Yêu thương e thì từ 10kgs nhé. Lấy theo giá thị trường đảm bảo k đắt ạ! Yêu cả nhà!
Chân tềnh!