Đừng bao giờ quên cái tên giản dị mà vĩ đại này: Alexander De Rhode (còn gọi là Cha Đắc Lộ)

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 23, 2017

Đừng bao giờ quên cái tên giản dị mà vĩ đại này: Alexander De Rhode (còn gọi là Cha Đắc Lộ), vì nhờ ông mà Dân tộc ta có chữ Quốc ngữ.
Cuốn sách in bằng chữ Tiếng Việt đầu tiên của Dân tộc ta (quốc ngữ) vô cùng quý giá hiện đang được lưu giữ tại Nhà thờ Mằng Lăng,thuộc xã An Trạch, huyện Tuy An,tỉnh Phú Yên. ( Trên đường đến thắng cảnh Gành Đá Đĩa bạn sẽ đi qua Nhà thờ Mằng Lăng). Cuốn sách do Alexander De Rhode sáng tạo nên (trước đây, người dân địa phương thường gọi ông là Cha Đắc Lộ).
Cuốn sách Giáo lý này có tựa đề “Phép giảng tám ngày”, được in bằng song ngữ La-Tinh và Quốc ngữ.

warningComments are closed.