Đứa em nó gọi mận xuống mà cuối cùng ông nó bị cấp cứu nằm viện giờ đành giao phó lại cho con chị già thanh lý hộ đây

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time April 20, 2017

Đứa em nó gọi mận xuống mà cuối cùng ông nó bị cấp cứu nằm viện giờ đành giao phó lại cho con chị già thanh lý hộ đây
Nhờ 500 anh em trong này đẩy giúp 15kg mận cho em nó yên tâm chăm ng ốm, mận nó nhập từ Mộc châu xuống giá đã 65k chưa cước xe do mận này là mận chọn nên quả to lông lốc ý
Thanh lý: 70k/kg, mua 2kg thì phí ship chỉ 15k thôi ạ
Mà nay nhà tớ vừa có thùng táo queen hàng air vừa đáp, giòn ngọt nhất tại thời điểm này. Giá 95k/kg, quá rẻ cho hàng chất lượng như vậy