Dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ được trình qua 2 kỳ họp QH

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 9, 2017

Dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi sẽ được trình qua 2 kỳ họp QH. Bài dưới đây phân tích liệu dự thảo có thật sự vì môi trường.
Luật hiện hành định nghĩa: “Thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường”.
Như vậy, có thể hiểu rằng “tác động xấu đến môi trường” chính là thước đo để tính thuế, là cơ sở để quyết định mức thuế của mỗi loại sản phẩm, hàng hóa là cao hay thấp.
Thế nhưng, trong khi tác động xấu đến môi trường của than đá hơn gấp nhiều lần so với xăng dầu, thì đóng góp của than đá vào thuế BVMT vốn đã thấp (5% năm 2012) lại còn giảm xuống chỉ còn 2% vào 2016. Luật thuế BVMT hiện hành và dự thảo sửa đổi có một sự ưu ái về thuế một cách đáng ngạc nhiên và khó hiểu đối với than đá.
Thu thuế BVMT là để BVMT, thuế BVMT không thể nào đóng vai trò gì khác!
Anh Luu Binhnhuong; chị Trần Thị Quốc Khánh, chị Thúy Anh…ơi.

Comments

 1. Bui Viet Cuong

  Thật thông thái

  1. Nguyễn Đức Lam

   Quạt đâu?

 2. Bui Viet Cuong

  Uh. Vào sg lấy đi. Nó kêu ầm ỹ. Cần tra dầu. Mà tao cho mày rồi, nên không làm ..

 3. Lan Oanh Nguyen

  Nguyễn Đức Lam: Đọc “quạt đâu” tớ xoay đầu như chong chóng để link với than đá 🙂

 4. Nguyễn Đức Lam

  Lan Oanh: quạt để quạt than đá.

 5. Bui Viet Cuong

  Mày bôi bác. Chừng nào vào sg?

 6. Nguyễn Đức Lam

  Lúc nào vào tao báo.

warningComments are closed.