Đời người là do hôm qua

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time March 26, 2017

Đời người là do hôm qua, hôm nay và ngày mai hợp thành. Chúng ta bước từ hôm qua đến, dùng hành động trong hôm nay để đốt sáng niềm tin hy vọng, chắp cánh cho mơ ước ngày mai. Quan trọng nhất là hôm nay nhưng cũng không được quên thể hội và cảm nhận ngày hôm qua, vì chúng là tiền đề để chúng ta lựa chọn trong hôm nay. Bây giờ, các bạn hãy gắng sức cảm nhận nhân sinh, thế giới là muôn màu, sinh mệnh là tươi đẹp. Cảnh tượng tốt đẹp đó chỉ dành cho những ai chuẩn bik sẵn sàng tiếp nhận nó mà không dành cho những ai thờ ơ bỏ qua nó.

warningComments are closed.